La Taula de Mobilitat comença a caminar amb la vista posada en la creació de l’ordenança municipal

L’àrea de Mobilitat ha aprofitat la sessió per repassar les accions fetes a la ciutat en els dos primers anys del PMU i per presentar l’esborrany de l’ordenança municipal de mobilitat. D’això últim, se n’ha ocupat el consultor en mobilitat, Alfons Perona, que ha exposat que l’ordenança no ha de traslladar la normativa estatal sinó apostar per les necessitats de la ciutat amb visió de futur. L’ordenança, que no té calendari d’aprovació, vetllarà per la seguretat viària de les persones i els elements de mobilitat.

La sessió constitutiva també ha servit per crear les comissions de treball sobre transport públics, accessos a les escoles, activitat econòmica i bicicleta. El cost del PMU és de 27 milions. La primera fase del pla té un pressupost aproximat de 5,2 milions, amb les obres de vianantització a part. La segona, del 2019 al 2024, presenta un cost de gairebé 22.