MESURES DE RESTRICCIÓ DEL TRÀNSIT

En els últims mesos estem assistint a l’anunci de mesures de restricció a la circulació de vehicles en ajuntaments o àrees municipals com l’àrea metropolitana de Barcelona, ​​per reduir la contaminació d’aquestes zones urbanes.

Una primera qüestió que sorgeix és si els ajuntaments poden limitar la circulació de certs vehicles i la resposta és un “si” ja que la llei de trànsit permet als municipis la limitació de circulació de vehicles en certes zones o en tot l’àmbit territorial municipal per qüestions ambientals, l’objectiu és clar i els motius de qualitat de vida com preservar la salut dels habitants de les nostres ciutats és prioritari.

Segons un estudi de CheckMyBus, durant l’any 2016 vam perdre 524 milions d’hores en les carreteres i autopistes en embussos i per altre banda les dades d’Europa, situen Madrid i Barcelona COM les ciutats amb pitjor qualitat d’aire al nostre país.

Per tant s’imposa un canvi de mentalitat i sobretot l’adopció d’acords per potenciar un canvi de mobilitat a mig i llarg termini i això a més de les mesures restrictives passen per millorar la inversió en el transport públic, canviar els criteris mediambientals dels vehicles i per descomptat potenciar la qualitat i serveis del transport públic.

Queda molt bé per als polítics dir que som el país del món amb més quilòmetres d’AVE, però no serveix per a res si no es millora la qualitat, servei i freqüència dels ferrocarrils que cobreixen les rodalies de les ciutats i que traslladen diàriament a milers de persones en els seus desplaçaments quotidians.

Malgrat tots els anuncis a futur, segueixo tenint una preocupació i és que parlem de mobilitat a anys vista, però mentrestant com planifiquem i gestionem la mobilitat del mes que ve. Quins canvis legislatius i de gestió s’estan realitzant?, aquests interrogants i altres són la realitat més propera.