EL PLA DE MOBILITAT A L’EMPRESA PERD INCENTIUS.

Un dels fenòmens d’aquest segle, que crec que ningú pot discutir és la preocupació pels temes ambientals, de consum d’energia i accidents, per tant el fenomen de la mobilitat sostenible i segura té cada vegada més importància. Però els aspectes de mobilitat no són només un tema d’actuació de les administracions, ha de ser un tema social i tots hem d’aportar la nostra contribució a una major qualitat de l’aire que respirem i les empreses han de considerar l’aposta per una menor contaminació dels seus vehicles i dels seus treballadors com una gran aportació als temes ambientals i de seguretat, ja que una conducció més ecològica repercuteix en una actitud més respectuosa que afecta un menor nombre ALT (accidents laborals de trànsit), ja sigui en horari laboral o fora d’ell.

Fa uns dies es va publicar el Reial Decret 231/2017 de 10 de març, (BOE 2017.03.24), que ha vingut a derogar un dels grans paradigmes del “bonus” a certes cotitzacions a la seguretat social, el Decret 404 / 2010, que tenia molt en compte els aspectes formatius dels treballadors i l’existència de plans de mobilitat a l’empresa com a mesura per prevenir accidents de treball tant en missió com in itinere.

L’actual normativa en una primera lectura sembla que prima la reducció de la sinistralitat, però excloent els accidents “in itinere”, que són un 13,55 % dels accidents globals amb baixa i la realització de plans o existència de plans de mobilitat vial en l’empresa passa a ser una acció preventiva complementària, quan tot pla de prevenció ha de ser quelcom prioritari i un dels eixos que permet analitzar i millorar els sinistres de trànsit en l’àmbit laboral.

La nostra experiència en la realització de Plans de Mobilitat Viària per a empreses ens demostra que s’han de realitzar per atendre les necessitats reals de les empreses i si és així el treball planificat i les dosis de formació dels seus treballadors no resulta una despesa sinó una inversió en reducció d’accidents de trànsit i milloren la seva contribució a la petjada de carboni en el transport, ja que la major informació / formació unit a una millor cultura ambiental són elements decisius en aquesta modificació d’actituds que fa partícip a tota la societat d’un problema però que té solucions de millora.

No podem tancar els ulls al fet que 58.842 (11%) dels accidents totals amb baixa són accidents laborals de trànsit, quantitat a tenir en compte i que només amb prevenció en tots els àmbits es reduirà.