EL PLA DE MOBILITAT I L’EMPRESA SOSTENIBLE

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

La Comissió Europea estima que una reducció del 20% en el consum energètic dels estats membres suposaria estalvia prop de 50.000 milions d’euros a l’any i això suposa reduir les emissions de CO² a 740 milions de tones a l’any. Aquests aspectes ambientals estan lligats al transport i mobilitat de les persones.

Per aconseguir aquests resultats el paper de les empreses és clau i cal materialitzar-lo amb la realització de Plans de Mobilitat dins de la seva estratègia de responsabilitat social corporativa (RSC) que avui dia aporta un major compromís de les empreses, un major prestigi davant els accionistes i una major reputació davant els clients.

Els Plans de Mobilitat Viària s’han de realitzar per atendre les necessitats de l’empresa, amb un treball planificat, amb objectius realistes i una part de formació dels seus treballadors, aquesta és la manera que no suposi una despesa sinó una inversió en reducció d’energia i ser una empresa més sostenible.

L’experiència i la realització de formació ens demostra que una conducció més ecològica repercuteix en una millor actitud en la conducció i també dóna com a resultat un menor nombre d’ALT (accidents laborals de trànsit), ja sigui en horari laboral o fora d’ell. Aquesta formació ens està portant a reduccions del consum de combustible en els vehicles que pot arribar al 50%.