ZONES DE BAIXES EMISSIONS I LES COMPETÈNCIES DE L’ADMINISTRACIÓ

Estem a prop de que es produeixi un fenomen que no per molt anunciat segur que agafa desprevingut a molts ciutadans i conductors, no només de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, ​​és la creació de la Zona de Baixes Emissions (ZBE) a causa dels problemes mediambientals i d’alta contaminació que són conseqüència del transport i en concret dels sistemes de combustible que els vehicles utilitzen.

A partir l’1 de desembre de 2017, a l’àrea metropolitana de Barcelona (des d’ara AMB), es prohibirà la circulació de certa categoria de vehicles en funció del combustible utilitzat i la seva data de matriculació, aquesta mesura ha d’ajudar a reduir la greu contaminació i durant 3 anys estarem a prova, ja que només es realitzarà la restricció de trànsit quan hi hagi episodis ambientals de contaminació atmosfèrica.

Aquests dies es parla bastant d’una mesura presa a l’abril de 2016, que va classificar els vehicles matriculats a casa nostra en funció de les emissions, així s’han creat uns adhesius que ens diu la classificació del vehicle, són els vehicles zero emissions, ECO, C i B, adhesiu enviat per la Direcció General de Trànsit (DGT), però que no és obligatori posar al cotxe, mesura que resulta estranya.

Té dret a adhesiu, els vehicles gasolina matriculats a partir de gener de l’any 2000 i els dièsel a partir de gener de 2006, si té un vehicle matriculat abans d’aquestes dates no s’esforci no té dret a un adhesiu mediambiental. Per cert les motos de moment exemptes.

Primera qüestió que ens podem fer, ¿sabem el que és l’episodi de contaminació atmosfèrica ?, segons els experts i la normativa ambiental, és una situació en què la concentració d’algun contaminant és més elevada, perquè les condicions de dispersió i ventilació del aire són nul·les o molt baixes o bé per una intrusió de pols d’origen africà. Per tant aquest vetllar per la nostra salut és normal i potser aquestes mesures arriben tard, però els temes de trànsit i medi ambient a nivell legislatiu té problemes d’encaix, d’una banda les competències administratives en temes ambientals les té Catalunya i en canvi, la regulació, ordenació i gestió del trànsit, és una competència estatal o dels municipis en les vies urbanes que són titularitat de l’ajuntament corresponent.Peró les àrees metropolitanes, que gaudeixen de la condició d’entitat local, no tenen competències en la regulació del trànsit en zones urbanes, ja que la Llei de trànsit indica que la competència reguladora és dels municipis.

La pregunta sorgeix sobre qui sancionarà l’ incompliment d’aquestes normes de circulació l’Ajuntament de Barcelona, ​​la resta d’ajuntaments de la zona de baixes emissions o la pròpia AMB. ¿Sorgeix el dubte de en què normativa, ordenança o norma es recullen aquestes limitacions i les sancions pel seu incompliment?. No es poden deixar aspectes sense tractar, sinó es dirà que només hi ha interès a multar.

Tenim que recordar que a partir de desembre de 2020 aquestes mesures seran fixes, és a dir sense etiqueta no es podrà circular.