AIGÜES DE BARCELONA DEMO

1 - Gènere:
2 - Edat:
3 - Codi postal municipi de residència
4 - Centre de Treball:
5 - Quin horari de treball tens?
6 - Tens horari de treball flexible en el teu centre?
7 - Quant de temps trigues a fer el desplaçament (d'anada) del teu lloc de residència al centre de treball?
8 - Quant de temps trigues en el desplaçament (de tornada) del teu centre de treball al teu lloc de residència?
9 - Quants quilòmetres diaris (aproximats) realitzes entre el lloc de treball i el teu lloc de residència (sumar trajecte d'anada i tornada)?
10 - Abans d'arribar al centre de treball, véns de:
11 - Amb quin mitjà de transport arribes de manera habitual (més dies a la setmana) al centre de treball?

(El desplaçament a peu de la parada o estació al centre de treball no es te en compte)
12 - Quin és el principal motiu pel qual fas servir el mitjà de transport indicat per arribar al centre de treball? (marca només una opció)
13 - Per fer un càlcul aproximat de la petjada de carboni global dels cotxes que s'utilitzen per als desplaçaments al centre de treball necessitem que ens diguis quin tipus de combustible utilitza el teu cotxe i el consum de combustible mensual (aproximat) en litres, nomes de gasolina i dièsel.

(Tenir en compte que uns 25 litres de gasolina i 27 de gasoil són aproximadament uns 30,00€)

(Si utilitzes moto o no et trasllades amb cotxe a la feina no marquis cap opció)
Litres de combustible mensual:
14 - Disposes d'estacionament per al teu vehicle dins de les instal·lacions del teu centre de treball?
15 - Si disposes de permís de conduir vehicles, indica l'antiguitat del mateix.
16 - Ha tingut algun accident de trànsit (amb danys físics personals propis o d'algun dels implicats), qualsevol dia de la setmana en els darrers 5 anys?

Número d'accidents:

17 - Ha tingut, en qualsevol dia de la setmana i en els darrers 5 anys algun incident de trànsit, (amb només danys materials com nomes danys de xapa) però no personals?

Número d'incidents:

18 - Quines causes creus que han estat motiu de l'accident o incident patit?
19 - Com realitzes els desplaçaments en jornada laboral entre centres de treball de l'empresa? (Marca una opció)
20 - Si realitzes desplaçaments amb cotxe durant la jornada laboral, amb quina freqüència els realitzes?
21 - Has observat o bé quan accedeixes caminant al teu centre de treball que hi ha problemes que poden afectar una mobilitat segura dels vianants, marca la més destacada com:
22 - Per finalitzar, i si vols, pots afegir qualsevol comentari o observació que creguis convenient per a millorar la mobilitat i seguretat al Pla de Mobilitat de tots: