NOVES VELOCITATS A LES CIUTATS

El passat mes de novembre es va publicar un reial decret (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2020-13969) que modificava el reglament de circulació en diversos aspectes i un d’ells són les modificacions de les velocitats en zones urbanes. Aquestes noves mesures entraran en vigor el 12 de maig de 2021 i a partir d’aquest dia tindrem uns nous límits genèrics de velocitat a les vies urbanes. Aquest tema de les velocitats reduïdes en ciutats és una tendència a Europa i s’està parlant de les ciutats 30, amb el clar objectiu de reduir accidents als carrers de les nostres ciutats i en particular en zones urbanes amb concentració de vianants o zones escolars.

Però anem a pams, aquest nou reglament estableix que el límit genèric de velocitat en vies urbanes serà de:

  1. 20 km / h en vies que disposin de plataforma única de calçada i vorera.
  2. 30 km / h en vies d’un únic carril per sentit de circulació.
  3. 50 km / h en vies de dues o més carrils per sentit de circulació.

A aquests efectes, els carrils reservats per a la circulació de determinats usuaris o ús exclusiu de transport públic no seran comptabilitzats.

Però aquesta normativa només pot contribuir a facilitar l’objectiu a més llarg termini de les ciutats 30, objectiu que no s’aconsegueix canviant només les velocitats o en uns pocs dies, ja que estem davant d’un canvi d’hàbits i una assumpció per part de la població de moderà les velocitats urbanes i aconseguir unes ciutats diferents, amb menys accidents i segurament amb menor contaminació.

Aquests criteris de ciutat 30, no són nous, tot i que s’han accelerat des de l’any 2015 a tot Europa, la primera ciutat que va realitzar un canvi cap al concepte 30, és la ciutat de sud d’Àustria, Graz, amb una població de més de quatre-cents mil habitants, es van establir a partir de l’any 1992, la velocitat de 30 km / h al 80% del seu territori. Actualment aquesta ciutat amb un gran centre històric medieval, té uns 802 quilòmetres dels seus carrers amb la velocitat de 30 i la resta, uns 194 quilòmetres a 50 km / h.

És important afegir que quan es van implantar les mesures només un 30% de la població estava d’acord amb aquests canvis, però l’any 2002 era un 81% de la població la que es mostrava satisfeta amb els canvis. Però insistim l’objectiu no és només reduir velocitats i d’una manera uniforme, l’objectiu és millorar els accidents de trànsit i les seves conseqüències, la ciutat austríaca té actualment una reducció de el 24% dels accidents greus, però manté allà on l’estructura i característiques urbanes el condicionen els 50km / h.

L’evolució de la nova mobilitat urbana, que es pot veure afectada o en ocasions accelerada pels efectes de la COVID, no és només una limitació de velocitats, s’ha d’anar més enllà amb mesures planificades i una estratègia de noves tècniques d’urbanisme que generi un espai públic de qualitat i que per si sol sigui capaç d’aconseguir velocitats més calmades en els entorns urbans. Tenim entitats nacionals i internacionals que estan desenvolupant criteris tècnics que poden impulsar les ciutats 30 i que no consisteix només en fer una reducció de velocitats per mitjà de senyals i sense aportar res més.

La ciutat 30 és un nou concepte d’estructura urbana, amb una normativa adequada a la ciutat i un treball d’informació a la ciutadania sobre el canvi d’hàbits i la gradual adequació a les noves realitats socials.

Recordem que des de la nostra consultoria podem realitzar la redacció dels nous criteris de mobilitat a les ciutats, així com actualitzar les ordenances de circulació o mobilitat dels municipis.