LA CIUTAT I ELS NOUS ELEMENTS DE MOBILITAT

El caminar per les voreres i zones de vianants de les nostres ciutats s’està convertint en una activitat d’alt risc per als vianants. Alguns ciclistes segueixen utilitzant un espai que no és d’ells i ara arriba una nova invasió més perillosa, per la velocitat i estructura,són els denominats VMP o vehicles de mobilitat personal.

Per tant no només les bicicletes i els seus conductors circulen per les voreres de la nostra ciutat a velocitats superiors al pas d’un vianant, sinó que apareixen aquests artefactes anomenats VMP o vehicles de mobilitat personal, que no s’ha de confondre amb els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda que té un ús per a persones amb alguna disfunció o incapacitat física.

I ara ens trobem amb els VMP, per les voreres, i ens podem preguntar què són els VMP ?, doncs vehicles capaços d’assistir a l’ésser humà en la seva mobilitat personal i funcionen amb motor elèctric i amb velocitats que poden anar des d’un màxim de 20 a 45 km/hora. Però atenció no pretenc atacar el vehicle que té usos molt bons, només destacar el mal ús que alguns ciutadans fan d’aquests mitjans.

Les bicicletes tenim clar que són vehicles sense motor (a pesar de que algun usuari ignori lo de vehicle) que cada vegada tenen més carrils reservats per a circular, però que molts usuaris l’ignoren ja que ells “caminen” amb la bicicleta, actitud perillosa que vol dir que circulen per on volen,com els hi sembla millor i a la velocitat que volen, són minoria, sí, però una minoria que crea molt risc.

El com han de circular i per on han de transitar aquests VMP, és competència dels municipis que han de regular l’espai, tenint en compte que no són vianants i per tant no pot fer-se que aquests VMP circulin per voreres o espais reservats als vianants ni es poden catalogar tècnicament com un cotxe o una moto.

Aquests vehicles elèctrics al igual que les bicicletes han d’anar pels seus carrils i respectar les voreres que no són el seu espai i podrien circular per la calçada que el municipi consideri adequades com solen ser les vies de menys de 30 Km/h com a velocitat màxima de circulació.

És necessària una ràpida actuació dels municipis en la regulació d’aquests artilugis i esmerar l’educació i vigilància d’aquests conductors en vehicles especials i, que no ens diguin que circulen per la vorera per por als cotxes de la calçada,aquests usuaris no valoren el risc i la por que infonen als vianants que correctament utilitzen els seus espais.