LES TENDÈNCIES DE L’AUTOMÒBIL I ELS SEUS EFECTES EN LA MOBILITAT URBANA

El sector de l’automòbil es troba en un procés de transformació i evolució, que condicionarà el concepte d’automòbil i el seu ús d’una forma nova i que mai s’havia vist en aquest sector.

Totes les tendències i evolucions del sector de l’automòbil tenen, segons els diferents estudis, un llindar de materialització entre els anys 2030 i 2040. Aquesta evolució es deu a dos factors com són l’evolució tecnològica i el canvi de comportament dels usuaris cap al vehicle compartit i la reducció de la compra d’un vehicle.

L’evolució tecnològica o la digitalització del sector, ens condueix cap a la connectivitat dels vehicles, el cotxe autònom i el canvi de combustible tradicional cap a una major pluralitat de combustibles. Ja estem vivint aquests canvis amb la irrupció sobretot dels nous vehicles elèctrics i dels cotxes híbrids, que amb un increment de les vendes es posicionen en el mercat, com a alternativa als combustibles derivats del petroli.

Un altre dels aspectes importants que empeny els canvis en el sector i que té efectes en tota la societat és el canvi o l’evolució dels plantejaments sobre la mobilitat quotidiana que realització les persones. Una evolució que té la seva punta d’iceberg en els canvis de costums dels usuaris per l’existència d’una major conscienciació ambiental i amb això a nous plantejaments de la mobilitat que es fonamenta en la necessitat de canvis per reduir els actuals nivells de contaminació.

Aquests canvis estan avançant de manera molt ràpida en les societats europees i que té el seu exponent més destacat en l’increment dels usuaris que paguen per ús del vehicle en lloc de destinar diners a la compra d’un automòbil. Els usuaris estan evolucionant de la propietat de l’automòbil cap a un pagament ús, sobretot aquesta tendència es copsa en els grans nuclis de població.

Segons dades de l’informe de PwC[1] publicat al febrer de 2018, s’indica que Europa l’any 2030 tindrà 80 milions de cotxes menys com a conseqüència del transport compartit i de la digitalització del sector i que els trajectes en cotxe compartit podrien arribar a un 35% de els quilòmetres a Europa, mentre als Estats Units estarien en un 34% i Xina en el 46%. Però l’augment de la població i una major demanda de serveis de mobilitat provocaran un increment dels quilòmetres recorreguts per persona i any.

Però el canvi que està centrant més els focus de l’argumentació i de vegades l’especulació, a més a més de suposar una inversió notable del sector automoció és un dels canvis més importants que ha d’afrontar com és ressorgir del cotxe propulsat amb motor elèctric. I l’expressió ressorgir no és gratuïta ja que a l’alba  de l’inici de l’automòbil com a mitjà de desplaçament i abans dels motors tradicionals que funcionaven amb derivats del petroli es va plantejar la circulació amb motor elèctric, però la poca tecnologia de bateries, molt de pes i poca durada, van desaconsellar el seu ús.

En els propers anys no tot serà cotxe elèctric, es considera que en els anys 2030-2040, el 40% dels cotxes matriculats seran elèctrics purs o híbrids. Com indicava som davant la pluralitat de combustibles que hauran de conviure al mercat i l’aparició modesta, però segons experts amb futur dels vehicles moguts per pila de combustible alimentada per hidrogen.

En definitiva, aquests profunds canvis en el sector de l’automoció condicionaran una nova mobilitat, que sobretot a les ciutats a més de tenir el seu banc de proves seran la realitat més visible. Però siguem realistes no existeix un criteri clar de quina serà l’energia del futur, són molts els experts que consideren que la mobilitat urbana dels propers anys no es pot basar només en el cotxe elèctric, i que aquest serà un element de transició per millorar els aspectes ambientals relacionats amb la mobilitat, però el futur de la millora de la qualitat de vida de les ciutats necessitarà de més mesures que no només són el canvi de combustible.

[1]https://www.pwc.es/es/sala-prensa/notas-prensa/2018/2030-europa-ochenta-millones-menos-coches.html