• EN QUÈ ET PODEM AJUDAR

    EN QUÈ ET PODEM AJUDAR

SERVEIS

Què ofereix EMS, S.L.?

EMS S.L. ofereix experiència i professionalitat en aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible d’empreses i administracions, aportant solucions tècniques, formatives i jurídiques des d’una perspectiva multidisciplinar amb l’objectiu de solucionar els problemes dels nostres clients.


Consultoria

  • Plans de mobilitat: implantació de plans de mobilitat i de ISO 39001 per organismes públics i privats.
  • Realització de projectes: implantació de plans de Mobilitat Vial per a empreses, aplicant mesures correctores i formatives.
  • Formació institucional: realitzar formació en aspectes de mobilitat, seguretat i en concret, seguretat vial per a institucions públiques i privades.
  • Assessorament i direcció lletrada: assessorament i direcció lletrada en processos judicials. Especialitzats en contenciosos administratius i procediments de reclamació per responsabilitat patrimonial.
  • Redacció d’ordenances municipals: assessorament i redacció d’ordenances municipals, informes i dictàmens per a les administracions locals.