• EN QUÈ ET PODEM AJUDAR

  EN QUÈ ET PODEM AJUDAR

SERVEIS

Què ofereix EMS, S.L.?

EMS S.L. ofereix experiència i professionalitat en aspectes relacionats amb la mobilitat sostenible d’empreses i administracions, aportant solucions tècniques, formatives i jurídiques des d’una perspectiva multidisciplinar amb l’objectiu de solucionar els problemes dels nostres clients.


Consultoria

 • Plans de mobilitat: implantació de plans de mobilitat i de ISO 39001 per organismes públics i privats.
 • Realització de projectes: implantació de plans de Mobilitat Vial per a empreses, aplicant mesures correctores i formatives.
  Seguiment de les accidents de flotes i accions formatives de caràcter preventiu, així com el seguiment de la taxa d’accidents vials de la flota.
  Realització d’estudis sobre la política de vehicles d’empresa en relació a la selecció de la flota, evolució a vehicles eficients i reducció de la petjada de CO2.
 • Assessors en seguretat per a agents locals: planificació i desenvolupament de cossos de seguretat, adequació i formació de plantilles, relacions de llocs de treball i tots els aspectes de seguretat adequats a les necessitats dels agents locals.


Formacio

 • Formació institucional: realitzar formació en aspectes de mobilitat, seguretat i en concret, seguretat vial per a institucions públiques i privades.
 • Plans de formació per a personal de seguretat: dirigir, implantar i desenvolupar plans de formació per a personal de seguretat pública i privada.
 • Seguretat vial laboral: impartit per l’equip d’EMS S.L.
 • Formació sobre accidents in itinere i avaluació personalitzada de conductors reincidents.
  Formació de conductors de flota i prevenció d’accidents in mision, realitzant observacions, check and drive, conducció segura i eficient i conduccions en situacions límits i d’accions policials.
  Jornades formatives “safety day” i cursos sobre la promoció de la seguretat vial a l’empresa.


Serveis Jurídics

 • Assessorament i direcció lletrada: assessorament i direcció lletrada en processos judicials. Especialitzats en contenciosos administratius i procediments de reclamació per responsabilitat patrimonial.
 • Redacció d’ordenances municipals: assessorament i redacció d’ordenances municipals, informes i dictàmens per a les administracions locals.
 • Assistència jurídica: assessorament i defensa especialitzats en personal de seguretat, tant en conflictes d’àmbit personal com professional, amb el degut recolzament psicològic.