INFORME DE SITUACIÓ DEL VEHICLE ELÈCTRIC

El passat 28 de novembre es va presentar a Bilbao, l’Informe realitzat per Perona-Estratègies de mobilitat sostenible, sobre el cotxe elèctric a la XVII Trobada ciutadana, organitzat per l’Automòbil Club Vasco-Navarro

Aquest informe intenta abordar els aspectes positius i negatius del cotxe elèctric, pensant en la funció social de l’automòbil i la necessària informació que mereixen els automobilistes en general. Una qüestió clau del treball presentat és preguntar-se; És realista creure que tots els cotxes poden ser elèctrics en pocs anys o bé l’electrificació és només una part de la solució de la mobilitat de el futur?

El sector de l’automoció està a hores d’ara plantejant dues tendències, d’una banda la descarbonització que obligarà a les empreses del sector a redoblar les seves inversions per desenvolupar els nous sistemes de propulsió electrificats i per tant la reducció d’emissions contaminants i, d’altra banda les aplicacions tecnològiques i la digitalització que permet la permanent connexió entre vehicles i d’aquests amb la infraestructura.

Les manifestacions realitzades pels dirigents del sector automoció i les empreses consultores especialitzades en automoció, destaquen l’esforç inversor que ha de realitzar el sector per realitzar la transformació cap al cotxe elèctric. Però els estudis de prospectiva a nivell mundial indiquen que els elèctrics suposaran un 30% de les vendes l’any 2040, els híbrids un 25% i els de pila de combustible d’hidrogen el 23%, a l’igual que els propulsors de combustió interna .

Una informació del cotxe elèctric que només destaca la seva avantatge ambiental està creant dubtes als consumidors. Aquesta és una de les causes que segons els fabricants i distribuïdors ha provocat una aturada a Espanya en les vendes de vehicles.

Algunes de les conclusions de l’estudi són:

  • La societat en general s’està replantejant la mobilitat actual i estem transitant cap a una nova mobilitat basada en criteris ambientals i de sostenibilitat. Les tendències socials no només són el cotxe elèctric, sinó que la digitalització, el cotxe autònom i la connexió del vehicle ens porta a escenaris nous i desconeguts.
  • Els fabricants i el sector relacionat amb l’automoció hauran de realitzar en els propers anys grans inversions en innovació, on la digitalització i els nous usos dels automòbils canviessin el sector de l’automòbil.
  • L’anunci de futures mesures de restricció d’automòbils que utilitzin energies derivades del petroli, està impulsant a Europa i Espanya l’increment de l’ús de cotxes elèctrics, però això ha destapat els dubtes sobre si un ús massiu de cotxes elèctrics és realista en pocs anys .
  • L’error de jutjar a tots els cotxes amb energies fòssils (dièsel i gasolina) per la mateixa rasadora, sense tenir en compte que l’antiguitat d’un cotxe influeix en la seva major contaminació.
  • A Europa està canviant el concepte d’ús del cotxe, estem passant de la propietat d’un vehicle a compartir vehicles gestionats per una empresa que permet compartir la seva flota.
  • La preocupació a Europa pel medi ambient i la contaminació urbana es veuen reflectits en els objectius de la UE de reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle a l’80-95% per sota del seu nivell de 1990 per a l’any 2050.
  • Espanya és dels països europeus amb menys acceptació i matriculacions de vehicles elèctrics, com demostra el 0,32% de quota de mercat enfront de l’1,7% de la mitjana europea, com indica l’Observatori Europeu d’Energies Alternatives.
  • Són molts els experts que consideren que la mobilitat urbana del futur no es pot basar només en el cotxe elèctric, i que aquest serà un element de transició per millorar els aspectes ambientals relacionats amb la mobilitat.
  • No existeix, de moment, un criteri clar de quin serà l’energia del futur, l’electricitat s’apunta a una energia neta però que haurà de vincular-se amb altres i que s’ha d’obtenir de fonts d’energia renovables.