NOVES NORMES DE TRÀNSIT SEMPRE A VELOCITAT REDUÏDA.

Autor. J.Andrade

El passat 11 de novembre, d’aquest any de COVID, s’aprovaven per mitjà de dos Reials Decrets les modificacions de tres Reglaments de trànsit, en concret el Reglament de circulació, el de vehicles i el de conductors, amb diferents dates d’entrada en vigor, el més difós ha sigut sobre la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP) i les noves velocitats a les ciutats, amb entrada en vigor el 2 de gener de 2021.

Per part del Ministeri d’Interior també es va comunicar l’acord del 10 de novembre del Consell de Ministres que afecta els punts del permís de conduir, els cursos de sensibilització i reeducació viària per recuperar punts perduts del permís de conduir i com a gran novetat es reconeix en la Llei els cursos de conducció segura.

Davant la pregunta de, quan entraran en vigor aquestes modificacions, s’ha d’indicar que la modificació de la Llei de trànsit, ha de passar per l’aprovació del Congrés dels Diputats i de manera resumida, però que serveixi d’orientació, aquest projecte de llei abans de ser aprovat en Consell de Ministres ha passat el control de el Consell Superior de trànsit, l’Oficina de coordinació de qualitat, l’Agència de protecció de dades i el Ministeri de Transport, mobilitat i agenda urbana, i ara abans d’arribar al Congrés dels Diputats ha de ser informat pels Ministeris d’Hisenda, Afers econòmics i transformació digital, Treball i economia social i Política territorial i funció pública.

Per tant la resposta a la pregunta només puc dir com el Quixot: “Quan llarg m’ho fieu, amic Sancho”.

Només es pot avançar la proposta de l’avantprojecte de llei que indica que els nous cursos de conducció segura, són cursos voluntaris que es realitzen en diversos països europeus i que en el nostre des de fa anys realitzen entitats com els automòbils club, amb l’objectiu de formar als conductors en tècniques de conducció orientades a evitar accidents.

Aquests cursos hauran de tenir una durada mínima de 6 hores i amb formació teòrica i pràctica, per tant no es tracta de fer maniobres de risc, sinó precisament realitzar pràctiques que evitin les conductes de riscos.

Els cursos de conducció segura no serveixen per recuperar punts, però sí tindran un premi de dos punts en el permís, sempre que estiguem amb saldo positiu en el nostre compte i sense superar els 15 punts, per fi es reconeixerà i premiarà la voluntat de molts conductors i conductores de millorar la seva seguretat en la conducció.

Altres de les qüestions que fins a l’aprovació de la llei queden pendents és que es podran recuperar 8 punts, en lloc dels 6 actuals, en els cursos de sensibilització i reeducació o que estar dos anys sense cometre infraccions permetrà recuperar el crèdit inicial de punts, sense diferenciar el tipus d’infracció comesa anteriorment.

I finalment que les infraccions per utilitzar, sostenir o subjectar amb la mà els dispositius de telefonia mòbil mentre es condueix passen de 4 a 6 punts i el no fer servir el cinturó de seguretat, casc o les cadires infantils passen de 3 a 4 punts.

Modificacions necessàries, però que ja que és tan complex modificar una llei s’hauria d’haver estat més ambiciós i plantejar un capítol de la llei dedicat a incloure aspectes de seguretat viària en l’entorn municipal, però clar com es diu a casa nostra, amb les coses de palau val més asseure’s i si portàvem més d’un any esperant la regulació dels vehicles de mobilitat personal (VMP), ja veurem quan arriben les altres modificacions.