Les drogues i els seus efectes en els accidents de trànsit

Estem en època de vacances, però la seguretat viària i els accidents de trànsit no descansen. Encara que aquest any les dades d’accidents i morts tenen una lleugera millora, no es pot oblidar que fins a finals de juny portem 491 morts a les carreteres d’Espanya. http://www.dgt.es/es/seguridad-vial/estadisticas-e-indicadores/accidentes-24/

Llegint l’última memòria del trànsit de l’Institut Nacional de Toxicologia i Ciències Forenses de 2018, https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ministerio/organismos-ministerio-justicia/instituto-nacional/memorias # id_1288784356448   destacaven diverses dades preocupants, així les anàlisis toxicològiques realitzades a les víctimes d’accidents de trànsit el 43% d’ells presenten resultats positius en sang a drogues, psicofàrmacs i alcohol i les dades són d’una mostra de 535 conductors. Però aquestes dades, contrastades amb altres de la mateixa Direcció General de Trànsit (DGT), indiquen una clara tendència a l’alça en el consum i presència de drogues en els accidents de trànsit.

Aquesta situació ha fet reaccionar ràpidament i d’això ens hem de felicitar, al Fiscal delegat de Seguretat Viària, D. Bartomeu Vargas, que ha presentat mesures per erradicar el consum de drogues des de la faceta de la seva competència que és la denúncia d’aquests delictes contra la seguretat viària. https://www.fiscal.es/web/fiscal/-/el-acta-de-signos-un-paso-mas-para-medir-los-efectos-de-las-drogas-en-la-conduccion

Sembla que la societat ja té informació i coneix els riscos als que se sotmet al conduir sota els efectes de l’alcohol i malgrat això segons l’informe de toxicologia, les taxes d’alcohol que presenten els conductors morts amb resultat positiu són majoritàriament (75, 82%) superior als 1,2gr / litre en sang, que és el mateix que un 0,6mg / litre d’aire espirat, pensem que amb 2g / litre estem davant d’una intoxicació plena.

Les drogues tenen diferents efectes en la conducció, unes disminueixen la capacitat de reacció, altres causen eufòria, al·lucinacions. Tot això depenent del tipus de substància que es tracti, encara que totes produeixen un increment del risc de patir un accident de trànsit. I sobretot s’ha de tenir en compte la durada dels efectes en l’organisme, així el cànnabis i la cocaïna poden perllongar els seus efectes 6 hores.

Per això la Fiscalia ha ordenat a les policies que a més de la prova de saliva per veure si és resultat positiu o negatiu de drogues, es realitzi un “acta de signes” que serà un element probatori davant el jutge que relacioni el consum amb els efectes en la conducció, de la mateixa manera que es realitzarà un enregistrament de les imatges dels investigats a criteri dels agents i que es presentarà al jutjat com a prova de la situació del conductor.

Aquesta nova situació esperem que freni la creixent escalada d’accidents, on el resultat positiu en alcohol o drogues del conductor està en alça. I quan s’acusi un accident amb resultat de mort la pena mínima de 2 anys i 6 mesos pot elevar-se fins als 9 anys quan hi ha pluralitat de morts o lesionats. Esperem que aquestes mesures d’entrada serveixin per frenar aquesta plaga lamentable d’accidents amb positius en drogues