ELS ACCIDENTS DE TRÀNSIT, RESULTATS DE L’ANY 2017

Com cada any per aquestes dates, ens faciliten les dades dels accidents de trànsit i les seves conseqüències com són els ferits i morts. Lamentablement dintre d’uns dies la majoria de persones s’hauran oblidat d’aquestes xifres, menys les famílies, els amics i les persones properes als que han mort que han marxat del nostre entorn l’any 2017.

A l’any 2017 s’han incrementat els morts en accidents en un 3%, passant de 1161 morts el 2016 als 1200 actuals, però no em centraré en les xifres concretes d’aquest any. Vull mirar amb una mica de perspectiva l’evolució dels morts en els últims anys i, veure, que s’ha trencat la tendència en la caiguda de morts. Considero que aquesta tendència d’increment és preocupant, ja que aquests repunts són indicadors de que alguna cosa no es fa bé.

Com ja he indicat, s’han presentat dades de l’any 2017 que són provisionals, ja que les víctimes són contades fins a les 24 hores de produir-se l’accident i, no es tenen en compte els accidents en zones urbanes.

Entre les dades facilitades destaco els  grups d’edat dels morts, on s’incrementa els compresos entre els 25 i 34 anys. Un altre aspecte és el lloc on es produeixen els accidents i veiem que el 77% de les morts es produeixen a les carreteres convencionals i és la sortida de la via la causa més destacada.

Indicar que les vies de gran capacitat són les autopistes, lliures o de peatge, les autovies i carreteres multi carril o de doble calçada. Les vies convencionals són les carreteres d’una sola calçada, ja siguin d’amplada menor de 5 metres o major de 7 metres, que són prop del 90% de les carreteres del nostre país del total de 165.483 km.

Només apuntar en aquest aspecte, que a les carreteres no només són important els característiques de disseny i estat del paviment, sinó els serveis que poden donar aquest tipus de vies convencionals.

La qualitat de les carreteres avui en dia no només està en el seu estat de conservació o el nombre de carrils, sinó en la existència d’elements com els pals d’auxili a la carretera importants per a disminuir els temps d’arribada de l’assistència sanitària en cas d’accident. No hem d’oblidar que la seguretat vial també s’aplica al que succeeix després de l’accident i així reduir les seves conseqüències.

Però el factor clau, segons el meu entendre,és el factor humà, on l’actitud i aptitud dels conductors així com la percepció del risc és fonamental per a reduir accidents. Quan s’analitzen els factors que contribueixen a l’accident de trànsit, segons les dades facilitades, trobem la conducció distreta, la velocitat inadequada i l’alcohol i les drogues, que ocupen llocs destacats de l’escalafó de factors de risc. Les distraccions són un factor en increment sobre el que s’ha d’alertar a la població i prendre mesures pal·liatives, no pot ser que amb la tecnologia actual encara es vegi a conductors enviant missatges per telèfon mentre condueixen o que no porten instal·lat un mans lliures i, no són conscients que les converses que es mantenen mentre es condueix també distreuen i molt.

Però de les dades facilitades d’aquest any, existeix una xifra que trobo preocupant i que demostra la importància de la formació i que aquesta no pot només ser a distància i memoritzant preguntes test, sinó que s’ha de transmetre el coneixement del que és seguretat i els riscos de no tenir una mínima cura en la conducció dels vehicles.

Aquesta xifra indica que un 24% dels morts aquest passat any no duien cordat el cinturó de seguretat, fet lamentable, però que ens demostra el desconeixement bàsic de la seguretat al volant, ja que amb el cinturó posat segurament s’haguessin evitat alguns centenars de morts.

Dins de les mesures i projectes presentades per la Direcció General de Trànsit per al 2018, haig de destacar la inversió d’un milió d’euros en ajudes a la investigació, no discuteixo la xifra, sinó que vull aplaudir el fet de recolzar la investigació, ja que sense aquesta part d’anàlisi i propostes, no avançarem en la reducció d’accidents.

Per altra banda, també pot ser important les mesures de realitzar un pla integral contra l’alcohol i les drogues en la conducció i l’aplicació de l’article 36 del Reglament de Conductors, que és un procediment especial per a declarar la pèrdua de vigència del permís de conducció.

Si tot això serveix per a frenar les morts en els accidents de trànsit , serà benvingut.