TRANSPORT I MEDI AMBIENT

En els darrers mesos la contaminació dels transports a les ciutats està adquirint protagonisme i, es parla molt de les restriccions de certs vehicles en base al combustible utilitzat i els seus nivells de contaminació. Les grans ciutats d’Europa i d’Espanya són exemples d’aquesta contaminació que cada vegada preocupa més, tant a nivell de CO2 com de partícules en suspensió i, altres productes que al final tenen transcendència i importància no només en el canvi climàtic, sinó en la salut dels residents a les ciutats.

Però ens hem preguntat, la meva manera de conduir pot contaminar més o menys? És possible realitzar una conducció més ecològica? Les respostes són afirmatives.

L’estil de conducció té gran influència el els consums de combustible i inclús en altres aspectes de manteniment del nostre vehicle, com és el desgast de pneumàtics. És possible un canvi d’actitud en la conducció si ho volem fer i si estem disposats a invertir en formació.

Una conducció més pausada, amb marxes més llargues i mantenint l’atenció en la via i el seu entorn, poden fer reduir el consum de combustible en quantitats importants. Si aquesta situació la traslladem a les flotes de cotxes d’empresa, els resultats obtinguts poden ser espectaculars.

Fa uns mesos, el nostre expert en seguretat viària laboral i col·laborador en els projectes d’aquesta consultoria, Albert Aluma, escrivia en la News de AEGFA[1], http://aegfanews.com/ , que canviar l’estil de conduir pot representar una rebaixa del 50% dels costos de la flota i a més a més, citava dades d’una empresa pública anglesa que, transcorreguts dos anys des de que va iniciar la conducció més segura i eficient, ha obtingut una reducció del 77% de les col·lisions i la gravetat s’ha reduït en un 27%, igual que les costes en carburant es redueixen.

En el fons es tracta de realitzar un bon anàlisi de la situació, realitzar un previ control i seguiment i fixar els objectius de la formació. En aquest anàlisi, entre altres aspectes, s’han de valorar els actuals nivells d’emissions i analitzar els consums reals i els quilòmetres realitzats. Aquest treball previ abans d’impartir la formació, és bàsic per a poder realitzar una bona diagnosi i proposta de millora.

És important que el formador sigui una persona preada per a saber comunicar i que en aquest tràmit ensenyi i transmeti coneixements, informació i sobretot, una formació que provoqui un canvi d’actitud, amb una major acceptació del risc, ja que ningú acostuma a reconèixer que no condueix bé i que ho podria fer millor.

La conducció que es realitza de forma més respectuosa amb el medi ambient és també una conducció que s’està demostrant que és més segura, i amb això es redueixen els accidents. Tot hi que com indicava en Tom Vanderbilt a la seva obra “TRÀNSIT” l’any 2009: “la paraula accidents sembla oferir aixopluc i protecció als pitjors i més negligents comportaments al volant”.

Per tant, és possible realitzar plans de formació que millorin la nostra eficàcia ambiental, redueixin el nostre consum i contribueixin de manera decidida  a un menor nombre d’accidents de trànsit i els seus costos associats.

[1] AEGFA: Asociación española de gestores de flotas de automóviles https://aegfa.com/