ESTAT D’ALARMA I ÚS DE DRONS PER POLICIES LOCALS

L’any 2018 en les pàgines del meu blog http://peronamovilidad.com/2018/03/08/los-drones-nuevo-elemento-de-movilidad/ ja indicava la importància dels Drons en el futur de la mobilitat com un element que s’anirà utilitzant en la nostra activitat quotidiana.

En aquests moments de confinament i d’estat d’alarma, (Reial Decret 463/2020) hem vist o rebut informació de que certes policies locals estan utilitzant o diuen que utilitzaran els Drons com a sistema de vigilància i avís per acomplir el confinament. Utilització molt positiva i que permet un major control amb menys exposició als riscos de contagi.

Amb aquest control s’ha de complir una sèrie de requisits que també afecten les policies locals, per garantir la seguretat jurídica i el compliment de la normativa de Reial Decret 1036/2017, de 15 de desembre, pel qual es regula la utilització civil de les aeronaus pilotades per control remot (BOE 2017.12.29), que ja en el seu article 44 té previst l’ús en situacions de greu risc, catàstrofe o calamitat pública.

Però aquest ús en situació de força major com és la situació provocada pel Coronavirus, no eximeix de l’acompliment de certes normes d’actuació que també competeixen a les policies locals com són:

  • Qui pilota un dron, en aquestes situacions de control especials, ha de ser un policia amb títol de pilot certificat i emès per AESA.
  • L’ajuntament o policia local ha d’estar certificat i autoritzat per AESA (Agència Estatal de Seguretat Aèria) com a operador d’aeronaus.
  • El Dron, com aparell de vol, ha d’estar donat d’alta en AESA i pertànyer a la policia local.
  • Abans de volar, l’aparell ha de tenir una assegurança de responsabilitat civil que cobreixi qualsevol dany que es pugui produir a tercers (P. ex caiguda del dron)
  • I finalment una autorització de la comissió de videovigilància per poder utilitzar càmeres de vídeo i la seva filmació.

Si alguna empresa privada treballa per a l’administració local per realitzar aquests vols de control, deu igualment complir aquests requisits i ha d’estar coordinat amb Aeroports Espanyols i Navegació Aèria. És important que per a exigir el compliment de les normes excepcionals d’aquests dies també es compleixi per part de les administracions les obligacions legals i les garanties que han d’oferir en l’ús d’aquestes aeronaus no tripulades.

L’estat d’alarma és un instrument jurídic destinat a la lluita contra els riscos catastròfics amb un origen natural o provocat per l’acció humana que no van lligats a alteracions de l’ordre públic. Per tant, no val tot en aquests moments i s’han de complir els requisits en l’ús d’aquestes aeronaus i que pròximament demostressin que són un repte en l’ús de l’espai aeri municipal.

No oblidem que per a fer un ús correcte d’aquestes aeronaus és necessari la formació, el coneixement de la seva gestió i recomano accedir a la pàgina web de: https://112dron.com/es/, per a tenir i sol·licitar més informació.

Com ja indicava en anteriors articles, els Drons han arribat a la nostra activitat quotidiana i ampliant-se el seu ús, però complint les normes de seguretat jurídica i prevenció de riscos.